Onze aanvraag bij Fonds1818 is gehonoreerd en per begin september hebben we als vereniging een AED. Het apparaat heeft een mooi plekje gekregen in de surfhut van Klaas van Zijverden, zodat we ook in en rond ons ‘ verenigingsgebouw’ kunnen beschikken over een AED.

Het apparaat is volledig werkzaam en kan dan ook zonodig direct worden gebruikt. De bijbehorende AED training heeft nog niet plaatsgehad en ik wacht nog op contact vanuit Sportservice Zuid-Holland voor het plannen van deze training. Zodra hierover meer duidelijk is zullen we ook mensen gaan benaderen voor het volgen van de training.

We hopen natuurlijk dat het nooit nodig zal zijn om de AED te moeten gebruiken, maar in het geval zich een calamiteit voordoet zijn we nu ook in en rond de Surfhut van Klaas  toegerust met een AED.

Martijn Vooijs, namens het bestuur

Over de auteur

Laat een antwoord achter