I.v.m. het verbouwen van de surfhut is de algemenen ledenvergadering verplaatst naar vrijdag 4 April.

Graag HIER aanmelden als je komt. Alle (jeugd)leden, ouders van jeugdleden en donateurs zijn nu op vrijdag 04 april van harte welkom op de algemene leden vergadering in de bekende accommodatie ( voorheen de surfhut van Klaas) bij het Oostduinsemeer, beter bekend als de “Ben van Kempen Plas”.Vanaf 19.30 staat de koffie klaar, de vergadering start exact om 20.00.Dit is meteen een mooie gelegenheid om de verbouwde hut te bekijken en kennis te maken met de nieuwe uitbaters Luuk en Peter.

Onderwerpen die dit jaar op de agenda staan zijn:

  • ·         Verandering van de huidige vormen van lidmaatschap
  • ·         Het door de vereniging overnemen van de Stichting Triathlon Noordwijkerhout

Uiteraard komen ook de vaste jaarlijkse  onderwerpen ter sprake :

  • ·         Vaststellen van het verslag jaarvergadering 2012
  • ·         Jaarverslag van de voorzitter
  • ·         Jaarverslag van de penningmeester en de kascontrole
  • ·         De stand van zaken van de verschillende commissies
  • ·         Vacante bestuursfuncties
  • ·         Wat er nog ter tafel komt

Wat betreft de bestuursfuncties is te melden dat Kees Jansen heeft besloten,  na zich vele jaren ingezet te hebben als bestuurslid, dat het goed is als het bestuur ververst wordt met nieuw bloed. Angelique  Quillettes heeft zich bereid gevonden om als algemeen bestuurslid toe te treden. Mocht je ook geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie, nu of in de toekomst, schroom niet en laat het weten.

Na de vergadering wordt er door Royce Kortekaas van Het Sport Medisch Centrum Bollenstreek een presentatie gegeven, over het herkennen en voorkomen  van overbelasting blessures.

Tot ziens,

Arjan de Kremer

Graag HIER aanmelden als je komt.

Over de auteur

Laat een antwoord achter