Trainingsvisie TVB

De vereniging bestaat nu 10 jaar. De samenstelling van het trainerscorps heeft tot op heden altijd bestaan uit triathlontrainers-A opgeleid binnen de Nederlandse Triathlon Bond. De bond heeft de opleiding veranderd en het trainerscorps is uitgedund. Om die reden wordt er gezocht naar andere trainers. Dit zouden ook niet triathlontrainers kunnen zijn. Hierdoor kan er een verschillende visie ontstaan tussen de trainingen. Dit is ongewenst omdat de sport nu eenmaal uit drie onderdelen bestaat die in één wedstrijd afgewerkt wordt.

Tevens zien we dat het ledenbestand vergrijsd en dat veel leden blijven steken op één niveau. Er is dus veel trainingservaring maar blijkbaar lukt het niet meer om te verbeteren en dalen de prestaties zelfs. Toch bestaat er bij een grote groep leden de wens om stapjes vooruit te maken. Dit document moet beide onderwerpen behandelen en wellicht een antwoordt op geven.

Jaarplanning 2017

Supercompensatie & nut van anaerobe training