Lidmaatschap
Omdat er de laatste tijd regelmatig vragen over de diverse vormen van lidmaatschap en het verplichte lidmaatschap van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) gesteld zijn, heeft het bestuur besloten om hier aandacht aan te besteden.
Doordat de TVB de mogelijkheid biedt om te kiezen voor een basis , een zwem , een loop en een totaal lidmaatschap zijn er voldoende verschillende opties. Wil iemand aan de door de TVB aangeboden trainingen deelnemen dan dient men lid te zijn van de vereniging en de contributie te betalen voor het gekozen lidmaatschap. Om aan de schaatstrainingen, de duurloop training op zondag en de ATB en racefiets trainingen op zaterdag deel te kunnen nemen dient men minimaal basis lid te zijn. De extra kosten van de schaatstrainingen Euro 5,- worden apart aan het einde van het schaatsseizoen in rekening gebracht.
Bij een lidmaatschap van de TVB betaalt men altijd het verplichte lidmaatschap aan de NTB. Dit is in de statuten vastgelegd en geldt voor iedere triathlon vereniging in Nederland die bij de NTB is aangesloten. Ieder lid van de NTB krijgt een licentie en heeft de keuze van een L of een A licentie.
De kosten van het NTB lidmaatschap en informatie over de verschillende licenties is te vinden op de website van de NTB. http://www.triathlonbond.nl/NTB/Lidmaatschapsinformatie.aspx

Lidmaatschap (kosten per jaar)

Lidmaatschap Kosten Opmerking
Basis-lid €23,50
Zwem-lid €135,00 Zwemmen €111,50 + Basis €23,50
Loop-lid €89,50 Lopen €66,00 + Basis €23,50
Totaal-lid €177,50
Schaats-lid €5,00

* Licentiekosten NTB verplicht zie licenties NTB

Jeugd-lidmaatschap (kosten per jaar)
Vanaf onmiddellijke ingang is het mogelijk om jeugdlid te worden. Jeugdlid kan men worden vanaf 12 jaar t/m het jaar waarin men 18 jaar wordt. Voor jeugdleden wordt een aangepast contributie tarief per jaar gehanteerd van 50%.

Lidmaatschap Kosten Opmerking
Basis-lid €11,75
Zwem-lid €67,50 Zwemmen €55,75 + Basis €11,75
Loop-lid €44,75 Lopen €33,00 + Basis €11,75
Totaal-lid €81,25
Schaats-lid €5,00

* Licentiekosten NTB verplicht zie licenties NTB

Deze bedragen kunnen net als de bedragen voor het seniorlidmaatschap in de algemene ledenvergadering worden aangepast.

Voor het lidmaatschap van de NTB geldt het tarief dat de NTB voor jeugdleden hanteert.
Het stemrecht van jeugdleden in de algemene ledenvergadering is conform de statuten beperkt. Bij een beperking van dit stemrecht komt de uitoefening van het stemrecht toe aan de wettelijke vertegenwoordiger van het jeugdlid.
Er worden vooralsnog geen aparte jeugdtrainingen gegeven maar de trainingen zullen ingepast worden in de trainingen voor de volwassenen.

Donateur
Voor diegene die wel graag bij de TVB betrokken wil blijven maar geen trainingen of wedstrijden doet, is er de mogelijkheid om donateur te worden tegen een minimum bedrag van Euro 30 per jaar. Deze minimum bijdrage en de voorwaarden van het donateurschap kan het bestuur, conform de statuten, jaarlijks wijzigen.
Een donateur is geen lid van de NTB, heeft geen licentie, kan niet aan trainingen deelnemen, heeft geen stem in de jaarlijkse ledenvergadering en krijgt geen korting bij de eerste aanschaf van een kleding pakket.
Een donateur krijgt wel toegang tot de website, kan (behoudens de trainingen), aan alle evenementen van de vereniging deelnemen en kan tegen de vastgestelde prijzen clubkleding aanschaffen.

Wijzigen/Beeindigen van je lidmaatschap
Het wijzigen/beëindigen van je lidmaatschap dient uiterlijk twee maanden voor het einde van het jaar schriftelijk, bijvoorkeur per email (info@tvdebollenstreek.nl), aan de ledenadministratie te worden doorgegeven.

Lid worden?
Voor meer informatie over hoe je lid kunt worden, kun je contact opnemen met Geert van Dijk. Kies uit bovenstaande mogelijkheden wat het beste bij jou past.

Klik hier voor het digitale aanmeldingsformulier

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Geert van Dijk (info@tvdebollenstreek.nl).