Dit is de privacyverklaring van TRIATHLON VERENIGING DE BOLLENSTREEK, gevestigd te HILLEGOM, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer <KVK NUMMER SPORTVERENIGING>, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@tvdebollenstreek.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
         
Lidmaatschap

(Registratie van een nieuw lid + wijzigingen van NAW gegevens lid)

– Naam
– Voorletters
– Tussenvoegsel
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Geslacht
– Geboortedatum
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna Secretaris
Penningmeester
Aanmelden NTB

(Registratie van een lid bij de NTB)

– Naam
– Voorletters
– Tussenvoegsel
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Emailadres
– Geslacht
– GeboortedatumNa het invoeren van een nieuw lid, wordt een lidmaatschapnummer aangemaakt.
– LidmaatschapnummerNiet verplicht bij registratie:
– Land
– Telefoonnummer
– IBAN
– Pasfoto
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Secretaris
PenningmeesterNTB
Betaling lidmaatschap

(Factuur wordt per email naar het lid gestuurd)

– Naam
– Voorletters
– Tussenvoegsel
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Emailadres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Secretaris
Penningmeester
Vrijwilligers

(Lijst met vrijwillergers die zich hebben aangemeld voor een evenement)

– Naam
– Voorletters
– Tussenvoegsel
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– Emailadres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van het evenement en tot 2 jaar daarna. Coordinatoren
Account website – Naam
– Geboortedatum
– Emailadres
– Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord)Niet verplicht:
– Pasfoto
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men lid is. NVT
Nieuwsbrief – Emailadres

Men heeft de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet men door middel van een link in de nieuwsbrief.

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men lid is. NVT

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       Bestuur TvB

E-mail:                             privacy@tvdebollenstreek.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.